Tietosuojaseloste

Rekisteriselosteet 2020

Tietosuojaselosteet 2019

  • Suostun siihen, että tietoni tallennetaan Iin Micropolis Oy:n Kesäyrittäjä -kampanjan ja Kesäbisnes -hankkeen rekisteriin. Rekisterin pitäjänä toimii Iin Micropolis Oy.
  • Suostun tietojen luovuttamiseen Iin Micropolis Oy:n ja Oulun kaupungin välillä koskien yhteistoimintaa Kesäyrittäjä -kampanjassa.
  • Iissä asuvana suostun myös tietojeni luovuttamiseen Iin työllistämispalveluille kesäyrittäjäsetelin maksamista varten.
  • Suostun siihen, että tietojani voidaan käyttää ja luovuttaa Kesäbisnes -hankkeen ja sen tulosten raportoinnissa rahoittajalle. Hankkeen rahoittajana toimii EU:n maaseuturahasto.

Tallennettavien ja luovutettavien tietojen on oltava tarpeellisia ja tietojen vaihdon ja käytön on tapahduttava luottamuksellisesti työntekijöiden väillä.

Iin Micropolis Oy:n asiakasrekisterien rekisteriseloste on saatavissa Iin Micropolis Oy:ltä.

Asiakastiedoista voidaan tehdä kehityskäyttöön yhteenvetoja, joissa ei esiinny yksilöityjä henkilötietoja.

Minulla on oikeus tarkastaa minua koskevat asiakasrekisteritiedot ja se, kuka on toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä. Oikeus tarkastaa tiedot perustuu henkilötietolakiin (523/1999).

Minulla on oikeus korjata itseäni koskeva henkilörekisteriin talletettu virheellinen tieto. Oikeus korjata virheelliset tiedot perustuu henkilötietolakiin (523/1999).

Minulla on oikeus saada tieto itseäni koskevasta asiakirjasta. Edellä mainittu oikeus perustuu lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Micropolis Oy:n tietosuojalauseke löytyy osoitteesta: greenpolis.fi/henkilotietojen-kasittely

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja ympäristöön liittyvistä asioista.