Ravinnevirroista kasvua

Ravinnevirroista kasvua

Julkaistu: 2.4.2019


Luonnonvarakeskuksen ravinnelaskurin mukaan Iissä syntyy orgaanisia massoja noin 3092 P kg. Massoja ovat esimerkiksi eläinten lanta, elintarvike- ja ruokajätteet, jätevedet, puutarhatuotteet sekä kemian  ja metsäteollisuuden tuotteet. Ravinteita syntyy orgaanisesti koko kunnan alueen kasvinviljelyn tarpeiksi, joten ulkopuolisia lannoitteita ei lähtökohtaisesti tarvittaisi. Esimerkiksi Suomen kaikki pellot voitaisiin lannoittaa orgaanisella fosforilla, mikäli ravinnevirrat saataisiin jaettua tasaisesti.

Ii on valittu Ravinneneutraalit kunnat (RANKU) -verkostoon. Tavoitteena on, että kaikki orgaaninen aine saataisiin lannoitekäyttöön, eikä sitä ostettaisi ulkopuolelta.

Rankun periaatteena on, että ravinteita sisältävä aines hyödynnetään joko sellaisenaan tai käsitellään uudelleen tuotteiksi, materiaaleiksi tai raaka-aineiksi. Nykyisellään hukataan rahaa ja työtä, kun orgaanisia massoja jätetään käyttämättä ja ostetaan uusia keinotekoisia lannoitteita.

Iin kunnan osalta tämä tarkoittaa sitä, että alueen orgaaniset ravinteet halutaan hyödyntää tehokkaasti, taloudellisesti, lähiympäristössään ja kestävästi.

Lisätietoa: ymparisto.fi/ranku

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja ympäristöön liittyvistä asioista.