Talotekniikka – Liiketoimintaa älykkäällä energiankäytöllä

Talotekniikka – Liiketoimintaa älykkäällä energiankäytöllä

Ajankohta: 1.1.2018 - 31.10.2021


Talotekniikka -hankkeen tavoitteena on saada energiansäästö- ja uusiutuvan energian investointeja sekä uutta palveluliiketoimintaa alueelle integroimalla energialiiketoimintaan ICT:n mahdollisuudet. Etenkin älykkäiden ratkaisujen integrointi energiajärjestelmiin nähdään potentiaalisena kohteena uuden liiketoiminnan ja viennin edistämisessä.

Projektin rooli on kannustaa kuntia, yhdistyksiä ja yrityksiä energiansäästötoimenpiteisiin sekä reaaliaikaiseen energiakulutuksen seurantaan. Toimenpiteinä tämä tarkoittaa päättäjien, teknisen- ja kiinteistöpuolen henkilöstön avustamista kannattavuuslaskelmissa, markkinoilla olevien ratkaisumahdollisuuksien kartoittamisessa, sekä alan toimijoiden tavoittamisessa. Energiansäästö-, ohjaus- ja seurantajärjestelmillä halutaan saavuttaa julkisen sektorin kiinteistökannan energiakustannusten pienentyminen ja siten korjausvelan taittaminen.

Energian varastointi on yksi uusiutuvan energian, kuten aurinko- ja tuulivoimatuotannon pullonkauloista. Hanke selvittää aurinkoenergian kausivarastoinnin ja Power to Gas sähkövarastoinnin mahdollisuuksia projektialueella Pohjoisessa Suomessa.

Hankkeen tuloksena energiainvestoinnit käynnistyvät ja tuovat lisää työtä ja työpaikkoja kiinteistöjen energiatehokkuus- sekä energianhallintajärjestelmien kehittäjille ja osaajille. Energiansäästötoimenpiteet tuovat kunnille kustannussäästöjä ja parantavat kuntien kilpailukykyä myös kiinteistömarkkinoilla.

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), jossa tuen myöntäjänä on Pohjois-Pohjanmaan Liitto. Hanketta toteutetaan ajalla 1.1.2018 – 31.10.2021 ja hankkeen kokonaisbudjetti on 535 484 €.

LISÄTIETOJA:
Pekka Pääkkönen, projektipäällikkö
p. 050 596 9582, pekka.paakkonen@micropolis.fi

Hankkeessa mukana:

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja ympäristöön liittyvistä asioista.