Iijoki-sopimus 2019-2023

Iijoki-sopimus 2019-2023

Ajankohta: 2019-2023


Iijoki-sopimuksen (2019−2023) tavoitteena on nostaa Iijoen vesistön arvoa mm. palauttamalla vaelluskalojen luonnonkierto Iijokeen, parantaa veden laatua vesistö- ja valuma-aluekunnostuksin, piristää alueen elinkeinoelämää ja matkailua sekä lisätä virkistyskäyttöä ja asumisviihtyvyyttä. Läpileikkaavana tavoitteena on luottamuksen rakentaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen Iijoella toimivien tahojen välillä.

Iijoki-sopimuksen taustatyö on tehty EU-rahoitteisessa Iijoen otva -hankkeessa, jossa luotiin Iijoelle yhteinen vesistövisio 2030 sekä toimenpideohjelma Iijoen arvon nostamiseksi. Vesistövisio on kuvaus Iijoen vesistön tavoiteltavasta tulevaisuudesta, joka suuntaa alueelle kohdistuvia kehittämistoimia ja hankkeita. Toimenpideohjelma täydentää vesistövisiota: siihen on listattu tärkeimmät kehityskohteet sekä visiotyön aikana tärkeäksi tunnistettuja toimenpiteitä ja hankkeita.

Iijoki-sopimus (2019-2023) allekirjoitettiin 8.1.2019. Sopimuksen rahallinen arvo on 332 500 euroa.

Sopimuksen osapuolet ovat:

  • PVO-Vesivoima Oy
  • Metsähallitus
  • Turvetuottajat (Vapo Oy ja Turveruukki Oy)
  • Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
  • Iijoen vesistöalueen kunnat: Ii, Oulu, Pudasjärvi ja Taivalkoski.

Iijoki-sopimuksen osapuolet sekä Iijoen kuntien edustajista, asiantuntijoista ja muista toimijoista koostuva neuvottelukunta tekevät määrätietoisesti töitä hankkeiden ja toimenpiteiden edistämiseksi koko Iijoen alueella. Kaikille avoimia Iijoki Foorumeita järjestetään joka toinen vuosi ajankohtaisesta teemasta.

Ladattavat tiedostot:

Yhteystiedot:
Iijoen kehittämiskoordinaattori Lauri Rantala
p. 040 647 5475, lauri.rantala@micropolis.fi

Seuraa hanketta Facebookissa @iijokisopimus

Hankkeessa mukana:

Iijoen toimenpideohjelman mukaisia hankkeita ovat mm. Iijoki-sopimuksen koskikunnostushanke (2020-2021), Iin, PVO-Vesivoima Oy:n sekä Pohjois- ja Etelä-Iin jakokuntien Raasakan vanhan uoman yhteistyöhanke (2017-2021), sekä Pohjois-Pohjanmaan liiton vetämät Iijoen vaelluskalakärkihanke (2017-2020) ja Iijoen vaelluskalahanke (2020-2022)

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja ympäristöön liittyvistä asioista.