Arctic Energy – Energiaomavarainen pohjoinen

Arctic Energy – Energiaomavarainen pohjoinen

Ajankohta: 1.2.2016-31.12.2018


Arctic Energy -hankkeen tavoitteena oli kehittää ja testata simulointimenetelmä omavaraisten ja hiilivapaiden yhteisöjen energiantuotannon mallintamiseen pohjoisen olosuhteissa.  Mallintamisessa huomioitiin uusiutuvien energialähteiden vaihtoehdot ja resurssit projektialueella sekä energian varastoinnin ja älyverkkojen mahdollisuudet energian tuotannossa. Kehitetyllä mallilla voidaan arvioida ja optimoida energiatuotannon vaikutusta alueen talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Arctic Energy hankkeen loppuraportit:
https://www.dropbox.com/sh/yy8ahhszipag5rl/AAAHQq1MjJo0Fj1-JKNEFnSta?dl=0

Mallinnustyökaluksi valittiin Aalborgin yliopiston kehittämä EnergyPlan. Freeware-työkalun voi ladata käyttöön:

Projektissa tuotettiin pohjoisen Suomen, Ruotsin ja Norjan alueelle sopivia aurinko ja tuulienergian tuotantoprofiileja, sekä alueelle sopivia energian kulutusprofiileja. EnergyPlan -simuloinnin datatiedostot:

Projekti pyrkii siihen, että nämä tiedostot tulisivat jatkossa osaksi EnergyPlan -ohjelmiston normaalia jakelupakettia. Projektissa tuotettiin myös simulointiin liittyvää koulutusmateriaalia:

Kehitettyä suunnittelumallia testattiin hankkeen aikana pohjoisessa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Mallin avulla voidaan tehdä laskelmat alueen, kuten kunnan, kaupunginosan tai muun rajatun yhteisön siirtymisestä uusiutuvan energian käyttöön. Mallin avulla voidaan tarkastella eri energiantuotantovaihtoehtojen kannattavuutta muihin energialähteisiin, kuten öljynkäyttöön verrattuna. Raportit eri alueiden mallinnuksesta löytyvät täältä. Kuivaniemen pilottialueen raportti ja Piteån alueen raportti toimivat myös ohjeina, kuinka alueen mallinnus kannattaa tehdä. Case raportit:

Tavoitteena oli myös jalkauttaa simulointimalli hankkeen aikana niin, että se on alueen yritysten hyödynnettävissä hankkeen päätyttyä. Koulutimmekin yrityksiä ja oppilaitoksia Suomessa, sekä mm. Energikontor Norr väkeä Ruotsissa, kuinka simuloinnit tehdään.

Lisäksi kävimme pitämässä yleisötilaisuuksia, missä projektin tuloksista kerrottiin. Yleisötilaisuuksien esitykset:

Arctic Energy -hanke tuotti myös erilaisia julkaisuja ja dokumentteja. Tästä linkistä löytyy mm. raportti Biomassoista Ylivieskan alueelta, tutkielma uusiutuvan energian liiketoimintamahdollisuuksista pienille ja keskisuurille yrityksille ja raportti pientuulivoimasta. Raportit:

Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto Interreg Pohjoinen sekä Lapin Liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 316 127 €.

Hankkeen osatoteuttajia olivat Suomesta: Micropolis Oy, Lapin ammattikorkeakoulu, Centrian ammattikorkeakoulu Ylivieskan yksikkö, Ruotsista: Luulajan teknillinen yliopisto sekä Norjasta: Norut Narvik, Tromssan yliopiston Tromssan ja Narvikin kampukset.

Lisätiedot:

Projektipäälikkö Jouni Tanskanen
p. 040 554 9273, jouni.tanskanen@micropolis.fi

Hankkeessa mukana:

lapin_liitto interreg logo fin

 

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja ympäristöön liittyvistä asioista.