Arctic Energy – Energiaomavarainen pohjoinen

Arctic Energy – Energiaomavarainen pohjoinen

Ajankohta: 1.2.2016-31.12.2018


Arctic Energy -hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata simulointimenetelmä omavaraisten ja hiilivapaiden yhteisöjen energiantuotannon mallintamiseen pohjoisen olosuhteissa.  Mallintamisessa huomioidaan uusiutuvien energialähteiden vaihtoehdot ja resurssit projektialueella sekä energian varastoinnin ja älyverkkojen mahdollisuudet energian tuotannossa. Mallilla voidaan arvioida ja optimoida energiatuotannon vaikutusta alueen talouteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Kehitettyä suunnittelumallia testataan hankkeen aikana pohjoisessa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Tavoitteena on jalkauttaa simulointimalli hankkeen aikana niin, että se on alueen yritysten hyödynnettävissä hankkeen päätyttyä. Mallin avulla voidaan tehdä laskelmat alueen, kuten kunnan, kaupunginosan tai muun rajatun yhteisön siirtymisestä uusiutuvan energian käyttöön. Mallin avulla voidaan tarkastella eri uusiutuvan energian hybridiratkaisumahdollisuuksia ja arvioida energiantuotantovaihtoehtojen kannattavuutta muihin energialähteisiin, kuten öljynkäyttöön verrattuna.

Hankkeessa luodaan alueen yrityksistä, tutkimus- ja kehitysorganisaatioista koostuva osaamisverkosto, joka on mukana simulointimallin kehitystyössä. Hankkeessa mukana olevista yrityksistä pyritään rakentamaan verkosto, joka kykenee tarjoamaan simulointimallin mukaisen uusiutuvan energiantuotannon palvelukokonaisuuden.

Simulointimallilla voidaan kartoittaa tulevaisuuden tarpeita älykkäille sähköverkoille. Projekti hakee älyverkkoihin erikoistuneita kumppaneita tavoitteena kansainväliseen ohjelmahakuun, kuten Horisontti 2020 – ohjelmaan tähtäävä konsortio.

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Interreg Pohjoinen sekä Lapin Liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 316 127 €. Hankkeen osatoteuttajia ovat Suomesta: Micropolis Oy , Lapin ammattikorkeakoulu, Centrian ammattikorkeakoulu Ylivieskan yksikkö, Ruotsista: Luulajan teknillinen yliopisto sekä Norjasta: Norut Narvik, Tromssan yliopisto, Narvikin korkeakoulu.

Lisätiedot:
projektipäälikkö Jouni Tanskanen
p. 040 554 9273, jouni.tanskanen@micropolis.fi

Hankkeessa mukana:

lapin_liitto interreg logo fin

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja ympäristöön liittyvistä asioista.