Kiertotalouden T&K-keskus Iihin

Kiertotalouden T&K-keskus Iihin

Julkaistu: 12.2.2019


Micropolis etsii teollisuuksien sivuvirtoja hyödynnettäväksi

Teknologiakeskus Micropolis suunnittelee ravinteiden kierrätyksen ja tulevaisuuden teknologioiden demonstraatioympäristöä (CircLab), jossa voidaan toteutettavuustutkimuksien sekä demonstraatioiden avulla kehittää uusia kiertotalousratkaisuja yrityksille, kunnille ja yhteisöille.

Circlabissa tehdään tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Oulun yliopiston kemiallisen prosessitekniikan tutkimusyksikkö ja alan yritykset ovat kiinteästi mukana suunnittelussa.

Mikrolevästä kosmetiikkaa ja superfoodia

Teollisuuksien sivuvirroista CircLabissä voidaan tuottaa ravinnerikkaita nestemäisiä lannoitteita mikrolevän ja puhtaan ruoan tuotantoon. Tästä hyötyvät niin kalanviljely-, bioenergia-, panimo- kuin selluteollisuuskin. Mikrolevän tuotantoteknologian avulla puolestaan voidaan hyödyntää hiilidioksidipäästöjä ja tuottaa bioteknisiä vedenkäsittelyratkaisuja. Käytännössä tämä koskettaa kala- ja eläinrehuja, elintarvike- ja kosmetiikkatuotteita sekä lääke- ja ravitsemustuotteita kuten superfoodia. Mikrolevästä voidaan jalostaa uusia tuotteita ja toisaalta mikroleväviljelyllä voidaan puhdistaa teollisuuden vesiä.

Oulun yliopiston vesitutkimuksen osaamisen kautta ympäristössä voidaan esimerkiksi kehittää uusia vedenkäsittelymateriaaleja metallien, sulfaatin ja ravinteiden poistoon jätevesistä sekä tutkia arvokkaiden komponenttien talteenottoa teollisuuden sivu- ja jätevirroista. CircLabissa yliopisto suunnittelee ja toteuttaa etenkin teollisuusvesien mikroleväpilotointeja.

CircLabissa kehitetään myös osaamista sekä uusia kiertotalouden palvelumalleja sekä luodaan maakuntaan ravinteiden kierrätyksen klusteri. Kiertotalous tukee Iin kunnan määrätietoista työtä vähähiilisen yhteiskunnan edistämiseksi. Ii on Suomen paras kasvihuonekaasupäästöjen vähentäjä ja saavuttanut merkittävää aluetaloudellista hyötyä ilmastotyöllään.

Kiertotalouden CircLab palvelee samaa toimintaperiaatetta: ilmastopositiivisella T&K-työllä teollisuuksien sivuvirroista voidaan kehittää kuluerän ja jätteen sijasta arvokas tuotekomponentti.

Etsimme teollisuuksien sivuvirtoja hyödynnettäväksi, ota yhteyttä

Toimitusjohtaja Antti Tuomaala, Iilaakso Oy, p. 040 672 1389, antti.tuomaala@iilaakso.fi
Johtava energiainsinööri Heidi Takalo, Micropolis Oy, p. 040 3456 321, heidi.takalo@micropolis.fi

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja ympäristöön liittyvistä asioista.