Iijoki-sopimuksella vauhtia kehittämiseen

Iijoki

Iijoki-sopimuksella vauhtia kehittämiseen

Julkaistu: 29.3.2019


Iijoen vesistöön liittyy erilaisia käyttötapoja, arvoja sekä mahdollisuuksia, joiden yhteensovittamiseksi on tehty viime vuosina paljon töitä. EU-rahoitteisessa Iijoen otva -hankkeessa (2016-2018) laadittiin Iijoen yhteinen vesistövisio vuoteen 2030 asti sekä toimenpideohjelma Iijoen arvon nostamiseksi.

Vesistövisio on kuvaus Iijoen vesistön tavoiteltavasta tulevaisuudesta, joka suuntaa alueelle kohdistuvia kehittämistoimia ja hankkeita. Toimenpideohjelma täydentää vesistövisiota: siihen on listattu tärkeimmät kehityskohteet sekä visiotyön aikana tärkeäksi tunnistettuja toimenpiteitä ja hankkeita.

Vesistövisio ja toimenpideohjelma kytkeytyvät lukuisiin maakunnallisiin ja kansallisiin strategioihin ja ne yhteensovittavat niiden tavoitteita. Iijoki on ollut merkittävässä asemassa myös nykyisen hallituksen ohjelmassa. Osana hallituksen luontopolitiikka-kärkihanketta toteutetaan Iijoen vaelluskalakärkihanketta (2017-2020). Se on Suomen suurin vaelluskalahankekokonaisuus, jonka puitteissa elvytetään lohi- ja meritaimenkantoja. Pitkän aikavälin tavoitteena on vaelluskalojen luontainen elinkierto ja vapaa liikkuvuus sekä ylä- että alavirtaan.

Iijoki-sopimus vuosille 2019-2023 antaa edellytykset aiemmin tehdyn toiminnan jatkumiselle.

Iijoen kehittämiskoordinaattori Lauri Rantalan tehtävänä on lähteä toteuttamaan vesistövisiota ja toimenpideohjelmaa osana Iijoki-sopimusta yhdessä sopimuksessa olevien tahojen kanssa. Tavoitteena on nostaa Iijoen vesistön arvoa mm. palauttamalla vaelluskalojen luonnonkierto Iijokeen, parantaa veden laatua vesistö- ja valuma-aluekunnostuksin, piristää alueen elinkeinoelämää ja matkailua sekä lisätä virkistyskäyttöä ja asumisviihtyvyyttä. Läpileikkaavana tavoitteena on luottamuksen rakentaminen ja vuorovaikutuksen lisääminen Iijoella toimivien tahojen välillä.

Käytännön tasolla koordinaattori sekä Iijoen kuntien edustajista, asiantuntijoista ja muista toimijoista koostuva neuvottelukunta tekevät määrätietoisesti töitä hankkeiden ja toimenpiteiden edistämiseksi koko Iijoen alueella. Tämän lisäksi järjestetään kaikille avoin Iijoki Foorumi vuonna 2020 ajankohtaisesta teemasta.

Iijoki-sopimus (2019−2023) allekirjoitettiin 8.1.2019. Sopimuksen turvin on palkattu kehittämiskoordinaattori toteuttamaan Iijoelle laadittua vesistövisiota ja toimenpideohjelmaa. Sopimuksen osapuolet ovat PVO-Vesivoima Oy, Metsähallitus, Turvetuottajat (Vapo Oy ja Turveruukki Oy), Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä Iijoen vesistöalueen kunnat Ii, Oulu, Pudasjärvi ja Taivalkoski. Sopimuksen rahallinen arvo on 332 500 euroa.

Lisätiedot

Iijoen kehittämiskoordinaattori Lauri Rantala,
lauri.rantala@micropolis.fi, 040 647 5475

greenpolis.fi/iijoki 

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja ympäristöön liittyvistä asioista.