VähäHiku – Vähähiilisyydestä kilpailuetua kunnille

VähäHiku – Vähähiilisyydestä kilpailuetua kunnille

Ajankohta: 1.1.2015-31.12.2017


Vähähiilisyydestä kilpailuetua kunnille -hankkeen tavoitteena on saada kunnat vähentämään fossiilisen energian käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla voidaan synnyttää taloudellisia säästöjä. Hankkeessa siirretään hyviä käytäntöjä sekä kehitetään ja testataan uusia menettelytapoja ja toimintamalleja, joilla kunnat pystyvät nykyistä tehokkaammin ottamaan käyttöön päästöjä vähentäviä cleantech-ratkaisuja ja uusiutuvaa energiaa.

Hankkeen päätoteuttajana on Iin Micropolis Oy ja osatoteuttajana Suomen ympäristökeskus (SYKE). Mukana on kahdeksan kuntaa: Oulun ympäryskunnista Ii, Kempele, Liminka, Muhos ja Tyrnävä sekä Nivala-Haapajärven seutukunnasta Kärsämäki, Nivala ja Pyhäjärvi.

Päästövähennyksiä ja taloudellisia säästöjä on saatu aikaan osallistujakunnissa

Hanke liittyy Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -verkoston työhön, jossa 34 kuntaa pyrkii hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 mennessä. Hankkeen tulokset dokumentoidaan ja havainnollistetaan niin, että ne ovat suoraan hyödynnettävissä koko Suomessa. Hajautetun energiantuotannon aluetaloudellisten vaikutusten selvittäminen painottuu vuosiin 2016–2017.

Hankkeen rahoituksesta 70 prosenttia tulee Euroopan aluekehitysrahastosta. Osallistujakuntien rahoitusosuus projektista on 21 % ja SYKEn 9 %.

Lisätietoja:
Ohjelmapäällikkö Irja Ruokamo
p. 050 354 8200, irja.ruokamo@micropolis.fi

Hankkeessa mukana:

vipuvoimaa2014 eulippu1

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja ympäristöön liittyvistä asioista.