Kehittämisyhtiö Micropolis 20 vuotta

Kehittämisyhtiö Micropolis 20 vuotta

Julkaistu: 3.10.2017


Rohkeasti kasvuun – Kehittämisyhtiö Micropolis 20 vuotta

Yritysten menestyminen on elinehto menestyvälle kunnalle. Micropolis on vaikuttanut merkittävästi Iin kehittymiseen ja panostaa edelleen voimakkaasti kasvun luomiseen monin eri keinoin, toteaa toimitusjohtaja Leena Vuotovesi. Saavutettavuus, osaava työvoima, toimiva päätöksenteko, tehokas tiedonkulku ja vetovoimaisesta imagosta viestiminen ovat edellytyksiä kasvukunnalle.

Vuonna 1995 noin 6 000 asukkaan Iin kunta asetti tavoitteeksi luoda ja mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen. Tavoitteeseen pääseminen edellytti kaukonäköisyyttä ja varsin rohkeita toimenpiteitä.

Elektroniikka-ala eli vahvaa kasvun aikakautta Suomessa, erityisesti Oulun seudulla ja sen rinnalle ja sitä vahvistamaan haluttiin luoda mikroelektroniikan yritystoimintaa. Iissä oivallettiin alan kasvupotentiaali sekä Iin logistinen sijainti Oulun naapurissa. Ideaa jalostivat silloiset kunnanjohtaja Tuure Leinonen, Oulun Teknologiakylä Oy:n (nykyinen Technopolis Oy) toimitusjohtaja Pertti Huuskonen ja Norrum Oy:n toimitusjohtaja Jukka Teräs sekä kunnan elinkeinoasiamies Mauri Hietala. Miehillä oli kiikarissa kaksi pääkaupunkiseudulla toimivaa yritystä, joiden kanssa he kävivät merkittäviä neuvotteluja yritysten pääkonttoreiden ja tuotantotilojen siirtämiseksi Iihin.

Vaikka Iissä ei ennestään ollut mikroelektroniikan yritystoimintaa, yhteistyön tuloksena Iin kunta ja Oulun Teknologiakylä Oy päättivät vuonna 1997 perustaa mikroelektroniikan yrityskeskittymän. Päätöksestä tuli silloisen kunnan suurin investointihanke noin 26 miljoonalla markalla (n. 3,3 miljoonaa euroa). Oulun pohjoispuoleisen yrityskeskittymän toivottiin houkuttelevan Iihin eri alojen yritystoimintaa ja vaikuttavan siten myös myönteisesti myös Iin väestön kasvuun.

Micropoliksen ensimmäinen rakennusvaihe valmistui 1997 ja samalla perustettiin Iin Micropolis Oy, jonka tarkoituksena oli kehittää ja markkinoida yrityskeskittymän tuotanto- ja toimitiloja. Yhtiö teki myös tiivistä hankeyhteistyötä Oulun yliopiston sekä VTT:n kanssa. Vuonna 1999 valmistui Micropoliksen toinen rakennusvaihe eli päärakennus. Ensi alkujaan Micropoliksessa toimi viisi yritystä, vuonna 2000 luku oli kasvanut jo neljääntoista ja vuonna 2007 eri yrityksissä työskenteli yhteensä yli 100 henkilöä.

Micropoliksen toimitilojen vuokraustoiminta siirtyi Iilaakson Teollisuuskylä Oy:lle vuonna 2001 (nyk. Iilaakso Oy) ja Micropolis keskittyi aluekehittämishankkeisiin. Nykyinen Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava toimi lähes 15 vuotta sekä Iilaakso Oy:n että Iin Micropolis Oy:n toimitusjohtajana.

Mikroelektroniikasta uusiutuvan energian edelläkävijäksi

Vuonna 2005 Iin väestön kasvu oli Suomen 8. nopein lähes 4 prosentin vauhdilla. Vuonna 2007 valmistui Micropolista vastapäätä Kärkkäisen kauppakeskus, joka vahvisti alueen elinvoimaa luoden uusia työpaikkoja. 2000-luvulle tultaessa Oulun seudulla elektroniikka-alan työpaikkojen kasvu pysähtyi tuotannon siirtyessä halvemman kustannustason maihin. Vielä 2007 Micropolis sai tehtäväkseen toimia Oulun seudun osaamiskeskusohjelman vetovastuussa yhdessä kehittämisyhtiö Oulu Innovation Oy:n kanssa (nyk. Business Oulu).

Vuonna 2012 Micropolis uusi toimintastrategiansa mikro- ja nanoteknologiasta uusiutuvien energioiden ja ympäristöosaamisen hyödyntämiseen, jotta toiminta saataisiin jälleen kasvupolulle. Erikoistuminen vähähiilisyyden osaamiseen on tuonut toimintaan lisän, josta hyötyvät sekä ympäristö, asukkaat että kunnan kilpailukyky.

Vuonna 2017 Ii on Suomen paras kasvihuonekaasupäästöjen vähentäjä ja vihreän kasvun aktiivinen edistäjä. Pohjoismainen ministerineuvosto nosti Iin biotalouden mallikunnaksi 2017 ja parhaillaan Ii kisaa paikasta Euroopan Unionin parhaasta työstä ilmaston hyväksi. Tulevaisuudessa työssä vahvistuu lisäksi osallistuminen. Kuntalaiset, yritykset ja julkinen sektori on saatava tavoittelemaan yhteistä maalia: kilpailukykyistä ja vetovoimaista Iitä, jossa kaikkien ja kaiken on hyvä kasvaa.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja ympäristöön liittyvistä asioista.