Iiläiset valveutuneita energia-asioissa

Iiläiset valveutuneita energia-asioissa

Julkaistu: 21.1.2019


Oulun yliopiston energiatiedon lukutaidon väitöskirjatutkimusta varten tehty kysely lähetettiin satunnaisotoksena 700 iiläiselle postitse syyskuussa 2018.

Yli 80 prosentin mielestä on tärkeää olla tietoinen energiakysymyksistä ja että energiaa tulisi tuottaa enemmän uusiutuvilla energianlähteillä.

Lähes kaikki ilmoittivat olevansa hyvin tietoisia kotitalouksiensa sähkönkulutuksesta sekä ymmärsivät lämmityksen vievän keskimäärin eniten energiaa kotitalouksissa. Alle puolet vastanneista tiesi, että suomalaisten hiilijalanjälki suhteessa asukaslukuun on kansainvälisesti vertailtuna suuri.

Sähköä tuotetaan Suomessa monipuolisesti usealla eri energianlähteellä ja tuotantomuodolla. Vastaajista hieman yli puolet tiesi, että Suomessa sähköä tuotettaan eniten ydinvoimalla, mutta lähes yhtä moni arveli vesivoiman osuuden suurimmaksi.

Toukokuussa 2018 käynnistyneen Iisisti Energinen -hankkeen tavoitteena on tutkia kuntalaisten arjen energiakäyttäytymistä ja kannustaa asukkaita valitsemaan energiatehokkaita ja uusiutuvaan energiaan pohjautuvia ratkaisuja. Tutkimusta ja kokeilua rahoittavat yhdessä Sitra, Iin kunta ja Iin Energia Oy. Hankkeen yhteistyökumppanina on Oulun yliopiston strategisen tutkimusneuvoston rahoittama BCDC-Energia -tutkimusprojekti.

Energiatiedon kysely tutkimuksesta vastasi tohtorikoulutettava, KTM, FM Teija Keränen. Kyselyyn vastasi 92 (vastausprosentti 13,1%).

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja ympäristöön liittyvistä asioista.