Iijoen kehittäminen jatkuu – Iijoki-sopimus voimaan

Iijoen kehittäminen jatkuu – Iijoki-sopimus voimaan

Julkaistu: 8.1.2019


Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman tavoitteena on nostaa Iijoen vesistön arvoa mm. vaelluskalojen palauttamisen ja veden laadun parantamisen avulla. Tarkoituksena on piristää alueen elinkeinoelämää sekä lisätä virkistyskäyttöä ja asumisviihtyvyyttä.

Iijoki-sopimuksen allekirjoittivat 8.1.2019 PVO-Vesivoima Oy, Metsähallitus, Turvetuottajat (Vapo Oy ja Turveruukki Oy), Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä Iijoen vesistöalueen kunnat Ii, Oulu, Pudasjärvi ja Taivalkoski.

Osapuolet ovat sopineet Iijoen vesistövision ja toimenpideohjelman toteutuksesta vuosina 2019−2023.  Sopimuksella sitoudutaan lisäksi Iijoen neuvottelukunnan ja johtoryhmän perustamiseen sekä sovitaan toimintaa edistävästä henkilöresurssista (1 htv) ja erillisten hankkeiden toteutuksesta ja rahoituksesta. Sopimuksen rahallinen arvo on 332 500 euroa.

Iijoen vesistövisio on kuvaus Iijoen vesistön tavoiteltavasta tulevaisuudesta.

Toimenpideohjelma täydentää vesistövisiota: siihen on listattu tärkeimmät kehityskohteet sekä visiotyön aikana tärkeäksi tunnistettuja toimenpiteitä ja hankkeita. Vesistövisio ja toimenpideohjelma on toteutettu osana EU-rahoitteista Iijoen otva -hanketta. Vesistövisio ja toimenpideohjelma kytkeytyvät moniin olemassa oleviin strategioihin ja ne yhteensovittavat niiden tavoitteita. Iijoki on ollut merkittävässä asemassa myös nykyisen hallituksen ohjelmassa.

Osana hallituksen luontopolitiikka-kärkihanketta toteutetaan Iijoen vaelluskalakärkihanketta. Se on Suomen suurin vaelluskalahankekokonaisuus, jonka puitteissa elvytetään lohi- ja meritaimenkantoja. Iijoen vaelluskärkihankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on vaelluskalojen luontainen elinkierto ja vapaa liikkuvuus sekä ylä- että alavirtaan. Iijoen alaosalla tuetaan myös nahkiaisen ja siian elinolosuhteita.

Lisätiedot: Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava
p. 040  567 6700

(valokuva: Haukimedia)

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja ympäristöön liittyvistä asioista.