Fisu Resurssiviisaus

tienvarsitaulu suomen edelläkävijä -80pros logo fisu

Resurssiviisauden tavoite on kunnianhimoinen ja sen saavuttaminen vaatii kunnalta ja kuntalaisilta kaukokatseisuutta, sitoutumista ja konkreettisia tekoja.

Tiekartassa on kolme päätavoitetta, joiden toteutumista mitataan ja seurataan. Tavoitteet ovat:

  • Ei ilmastopäästöjä – kunta toimii hiilineutraalisti eikä tuota ilmastonmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä
  • Ei jätettä – kunta toimii kiertotaloudessa, jossa materiaalit kiertävät eikä jätettä synny
  • Ei ylikulutusta – kunnassa kulutetaan luonnonvaroja maapallon kantokyvyn varoissa

Tiekartta on jaettu viiteen aihealueeseen eli ’kaistaan’, joille on märitelty konkreettiset toimenpiteet ja tavoitteet.

Tutustu Resurssiviisas Ii tiekartta (helmikuu 2018)

Iin kunta valittiin helmikuussa 2016 jäseneksi FISU (Finnish Sustainable Communities) verkostoon, jonka jäsenet tavoittelevat hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. FISUssa edustettuina ovat Sitra, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Tekes, Kuntaliitto, Motiva ja Suomen ympäristökeskus.

Lisätiedot:
Ohjelmapäällikkö Irja Ruokamo
p. 050 354 8200, irja.ruokamo@micropolis.fi

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoa toiminnastamme ja ympäristöön liittyvistä asioista.